Close

November 21, 2020

Tangazo

Shule ni ya Bweni na Kutwa kwa ngazi zote, Chekechea, Msingi na Sekondari. Tunapokea Wanafunzi Kutoka Mikoa Yote ya Tanzania. Tunapokea wanafunzi wa Jinsia zote na Imani zote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *