Close

Fomu

Fomu ya Maombi ya Kujiunga na Masomo

Tafadhali soma kwa makini yaliyomo katika fomu hii kabla ya kuijaza. Iwapo ombi lako litakubaliwa utapewa fomu ya kujiunga (joining instructions) yenye maelekezo kuhusu sheria za shule.

  • KANANURA SCHOOLS
  • . TAARIFA KUHUSU KULIPIA GHARAMA ZA SHULE

A. TAARIFA KUHUSU MWANAFUNZI

Fomu ya Kujiunga Darasa/ Kidato gani?

Jina la Mwanafunzi ( Majina Matatu)

Dini/Dhehebu

Tarehe ya Kuzaliwa

Uraia

Jinsia

Ana ugonjwa ambao shule ni vyema ijue?

Ana Ulemavu wowote?

Taja Shule Alizowahi Kusoma na Mahali Ilipo ( Mfano: Jangwani - Ilala)

B. TAARIFA KUHUSU WAZAZI / WALEZI

Jina la Mzazi/Mlezi

Anuani ya Posta

Mahala anapoishi (Mtaa, Kata, Wilaya, Mkoa)

Namba ya Simu

Baruapepe (Email)

Kazi yako ni?

C. TAARIFA KUHUSU KULIPIA GHARAMA ZA SHULE

Jina la atakayelipia gharama za shule

Namba ya Simu

Muna Uhusiano gani

Kazi yake